Pro školy

Naším cílem je poskytnout vašim dětem možnost vzdělání v oblasti IT se specializací na robotiku, která se v běžném školním kurikulu často nevyskytuje. Chceme jim nabídnout odlišný pohled na práci s technologiemi a rozvíjet jejich potenciál. Výhodou pro Vaši školu je, že Brillion má k dispozici své vlastní výukové sety Lego Mindstorms EV3, které jsou finančně náročné a tudíž často pro státní školu nedosažitelné.

Pokud má Vaše škola zájem o spolupráci, velice rádi přijdeme osobně a představíme Vám celý projekt. Brillion má k dispozici vlastní materiály, metodiku i robotické sety. Věříme, že naše vzájemná spolupráce bude pro děti přínosem. Program robotiky je bude bavit a pozitivně ovlivní jejich vnímání školy, výuky i spolužáků.

Kdo za děti zodpovídá?

Veškerou zodpovědnost v době kroužku na sebe přebírá vyučující lektor, potažmo Brillion. Všichni naši lektoři u nás podepisují prohlášení, které je k tomuto zavazuje. Děti si lektor vždy vyzvedne v příslušné třídě nebo družině a po skončení lekce je opět do patřičné třídy zavede a odevzdá odpovědné osobě. Učitelé nebo vychovatelé vaší školy se tedy nemusí o děti v době kroužku strachovat. Naši lektoři jsou proškolení, mají min. základní znalosti první pomoci (především v souvislosti s elektrickým proudem) a prošli si nebo právě procházejí pedagogickým vzděláním.